آکورد آهنگ بی تو نمیرم خونه

F Am
دلمو شکست شد بی معرفت شانسی نذاشت
C G
واسه این دل دیوونه که تنهاست توو این ویرونه
Am
هر شب من اشکام از رو گونم میچکه
C
فکر اینکه نیستی هر دم منو میکشه
F
چرا هر لحظه واسه من سخت تر میشه
G
بی تو…
C
سخته که باور کنم
C
نیستی کنار من
Dm
تصویرت میاد هر شب به یاد من
C G F
من دارم داغون میشم نمیخوام بی تو برم خونه
F Am
گفتم بهش بمون این دلو نشکون گوش نمیداد
C G
بدونه کاش میمونه پاش این دیوونه
Am
هر شب من اشکام از رو گونم میچکه
C
فکر اینکه نیستی هر دم منو میکشه
F
چرا هر لحظه واسه من سخت تر میشه
G
بی تو…سخته که باور کنم
Dm C
نیستی کنار من تصویرت میاد هرشب به یاد من
C G F
من دارم داغون میشم نمیخوام بی تو برم خونه
Dm C
نیستی کنار من تصویرت میاد هر شب به یاد من
C G F
من دارم داغون میشم نمیخوام بی تو برم خونه
Dm C
نیستی کنار من تصویرت میاد هر شب به یاد من
C G F
من دارم داغون میشم نمیخوام بی تو برم خونه
Dm C
نیستی کنار من هر شب به یاد من
C G
نمیخوام بی تو برم خونه

fa_IRPersian